A sándorfalvi általános iskolás korú gyerek fejlődéséhez segítséget nyújt a

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány,

mely több mint tíz éve működik együtt az iskolával.alaplogo

Címünk:6762, Sándorfalva Szabadság tér 1.
E-mail:sf.gyermekekert.alapitvany@gamil.com

Elnök: Fischerné Farkas Irén (Telefonszám: 70/592-08-27)

Kuratóriumi tagok:
Balog Éva Orsolya
Bárkányiné Sárközi Enikő

Adószám: 18461905-1-06

Számlaszám: 57100106-10009275

Kérjük, támogassa adója 1%-ával, vagy egyéb módon alapítványunkat!

A Közalapítvány célja:

A sándorfalvi általános iskola tanulói nevelésének, oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra:

  • az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása;
  • az idegen nyelvek tanításának elősegítése;
  • a számítástechnika oktatásának fejlesztése;
  • az iskolai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulásokhoz, iskolai programok, szabadidős rendezvények költségeihez) ;
  • tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, szervezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása;
  • kiemelkedő tanulmányi eredmény és sportteljesítmény elérésének ösztönzése;
  • nehéz körülmények között élő tanulók segítése (taneszköz-, tankönyvtámogatás) ;
  • egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása.

Közhasznúsági jelentések:

QR Code Business Card