Tisztelt Szülők, Érdeklődők, kedves Tanulóink!

 

Intézményünk, a Sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola 2020. szeptember 01-től önálló inzézménnyé alakult, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája tagintézményének kiválásával.

 

Intézményünk alapvető célja, hogy a Sándorfalván, a környező településeken, illetve a tanyavilágban élők tanulás iránti igényeinek figyelembevételével, olyan oktatató-, nevelő munkát végezzen, amely a lehető legjobb feltételeket biztosítja az általános iskolai tanulmányok elvégzéséhez, valamint a középiskolára történő felkészüléséhez. Tevékenységünk éppen ezért a korszerű pedagógiai módszerek felhasználása mellett szervesen kapcsolódik a helyi közösségek értékeihez is. A város történelmi múltja, a Pallavicini család példaértékű részvétele a település létrejöttében, mind-mind olyan alapok, amelyekre bizton építhetjük a jövőt. Az iskolai oktatás, nevelés során kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy minden gyermeknek a tudás megszerzésén túl erősítsük kötődését ehhez a tájhoz, környezethez is.

 

Intézményünkben az alsó tagozatosok már az első évfolyammal kezdődően emelt óraszámban tanulhatnak angol nyelvet vagy vizuális kultúrát. A felső tagozatosok magasabb óraszámban ismerhetik meg a természettudományokat, a matematikát, magyar nyelv és irodalmat, továbbá emelt szinten sajátíthatják el az angol nyelvet anyanyelvi lector segítségével.

Ugyanolyan meghatározó feladatunknak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek sokoldalú fejlesztését, mint a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását az esélyegyenlőség érdekében. Ehhez az Egyesült Államokban található Stanford Egyetemen kialakított Komplex Instrukciós Programot is használjuk.

Czibuláné Arany Szabó Ágnes intézményvezető

QR Code Business Card