Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassák el!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Ezek alapján a szülőknek lehetőségük van arra, hogy személyes megjelenés nélkül, elektronikus úton küldjék be gyermekük adatait a beiratkozással érintett általános iskolába és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát a 2020/2021. tanév első napján mutassák be.

 

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás két szakaszban valósul meg, iskolánkban a beiratkozásra a második szakaszban van lehetőség.

 

Amennyiben gyermeküket hozzánk, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolájába szeretnék beíratni, azaz a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába (sándorfalvi állandó lakcím, vagy sándorfalvi tartózkodási cím), akkor ez esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Ezután a szülőknek csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Ekkor fogadjuk azoknak a szülőknek a jelentkezési szándékát is, akik lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerint nem sándorfalviak.

 

Ha az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020.04.28-tól2020.05.15.-ig munkanapokon van lehetőség előzetes időpont egyeztetés után.

 

Időpontot kérni április 27-től a  62/572 090 telefonszámon lehet.

Ugyanakkor, amennyiben módjában áll, válassza az online ügyintézést, amelyhez telefonos segítséget is tudunk nyújtani.

Az online KRÉTA felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt, Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A beiratkozásnak nem feltétele, de ha gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, rendelkeznek szakértői véleménnyel vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozattal, kérjük, azt is hozzák el.

 Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

 

Az iskola vezetősége

 

Hozzászólás küldése

QR Code Business Card