Az osztályozó vizsgák szabályait a pedagógiai program 11. számú melléklet 10-11. pontja tartalmazza, amely alábbi linkre kattintva megnyíló dokumentum 517. oldalán található.

http://www.psi-sfalva.com/wp-content/uploads/SZTEJKI-Pedag%C3%B3giai-program-2017.08.31.pdf

 

 

Osztályzóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a vizsgák tervezett idejét a Pedagógiai Program 11/A. melléklete tartalmazza azzal az eltéréssel, hogy intézményünkben az írásbeli dolgozatok

értékelésénél, az alábbi százalékos arányok tekinthetők alapnak:

                SZTEJKI Pallavicini Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

                            146.oldal

                        XVI. fejezet 58.2 bekezdés.

Hozzászólás küldése

QR Code Business Card