2021. március archívum

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

 Online, KRÉTA rendszeren keresztüli beiratkozásnál a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf. formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező dokumentumot elegendő 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában

 

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

Április 13-án és 14-én telefonon időpontot kell kérni a titkárságon (62/ 572-090) a személyes beiratkozáshoz ,ahol 15 perces időbeosztásokat tartunk.

Maszkhasználat, fertőtlenítés, távolságtartás – természetesen – kötelező.

A szükséges eredeti dokumentumok:

  • személyi igazolvány/útlevél, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya

 

Mindkét szülő jelenléte és aláírása szükséges a beiratáshoz.

Amennyiben csak egyik szülő a gondviselő, erről nyiatkozni kell és az erről szóló dokumentumot is be kell mutatni.

 

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

Március 22. a Víz Világnapja. intézményünk is kapcsolódott a HAPPY -HÉT országos projekthez.

 

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által idén tizenegyedik alkalommal meghirdetett HAPPY -hét (Hungarian Aqua Promoting Program in the Young – a továbbiakban: Program) meghosszabbított jelentkezési határidővel várja a jelentkezőket.

A  Program  időintervalluma: 2021. március 22-26.

  •         A HAPPY-hét hivatalos ppt-prezentációnak bemutatására a digitális oktatás keretében is lehetőség van.
  •         „Vízidő” (az iskolai csengőt kiváltó szignál, ami vízivásra figyelmeztet) helyett indíthatják az online órákat közös vízivással, virtuális koccintással.
  •        „Vízbárt” ki-ki maga alakíthat ki az otthonában és ajánlhatja a különböző ízű frissítőket a családtagjainak.
  •        A HAPPY-hét hivatalos plakátjai, melyek letölthetők a merokanal.hu weboldalról, e-mailben kiküldhetők a gyerekeknek, szülőknek.
  •         Személyre szabott poharat, kulacsot készíthetnek otthon is a gyerekek.
  •         A „vízpróbának” keresztelt sportverseny helyett előírhatnak a gyerekeknek 10 egyensúly és/vagy erősítő gyakorlatot, melyet vizesflakon segítségével végezhetnek.
  •       A „vízizsaruk” feladata az iskolatársak egészségének őrzése helyett ezúttal lehet a családról való gondoskodás: a gyerekek figyelmeztethetik a nagyszülőket, szülőket, testvéreket a rendszeres vízivásra és/vagy a cukrosüdítő-fogyasztás csökkentésére.

Az OGYÉI által szervezett  Program a magyarországi vízfogyasztást népszerűsíti, és a digitális oktatásra történő átállás ellenére is megrendezésre kerül.

Ennek köszönhetően  újabb ötletekkel, valamint programelemekkel egészült ki, amelynek megvalósításhoz várják a pedagógus kollégák eddig is aktív együttműködését, valamint a családok becsatolását.

Hóbaglyocskák

Az 1.b osztály (osztályfőnök: Kovácsné Tóth Éva) februárban a “Hóbaglyocskák a fészekben” című fotóval  pályázott a Csimota Kacaj Egyesület online farsangi jelmezversenyén. A fejdíszeket a gyermekek önállóan készítették saját maguknak, így már a jelmezkészítés is élmény volt számukra.

A zsűrinek és a szavazóknak  köszönhetően az osztály első helyezést ért el “állatos jelmez”  kategóriában, és egy csodás társasjátékot nyert a Bos Taurus felajánlása által.

A nemzeti ünnepünkre iskolarádiós műsorral készültek a 4. évfolyam tanulói osztályfőnökeik és a művészeti iskola tanárai segítségével. A hanganyag mellékletesen elérhető.

 


A média csoport által készített bemutató film.

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján – a 2021. március 8-tól az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

 

Miután a szülők számára az elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ezért a kormányrendelettel összefüggésben tájékoztatom Önöket arról, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel esetében – igényeljék. A felügyelet idején önállóan be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba a gyerekek, eszközt biztosítunk számukra, de oktatás nem lesz.

 

Felhívom az Önök figyelmét, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, ezért kellő elővigyázatossággal döntsenek a napközbeni felügyelet írásos igénylésének megtételében!

 

Az igényt egy rövid indoklással a KRÉTA üzenetekben, vagy papíralapon, aláírva az iskolában is benyújthatják.

Az intézmény 7:30-tól 15:30-ig van nyitva a digitális oktatás ideje alatt.

 

Tisztelettel:

 

Czibuláné Arany Szabó Ágnes

intézményvezető

QR Code Business Card