2020. június 4. archívum

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020-as tanév digitális munkarend szerint, 2020. június 15-én zárul.

Köszönjük az elmúlt hónapok együttműködését, a digitális tanrendben kifejtett erőfeszítést, a sok-sok figyelmet, törődést, melyet tanulóink- gyermekük fejlődéséért tettek és ezáltal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres tanévet zárhassunk le!

A tanév végén szükséges teendők elvégzésében – az oktatási intézményekre vonatkozó rendszabályok betartásával – kérjük most segítségüket.

A 8. évfolyamos diákok 2020. június 19-én a zártkörű ballagáson kapják meg bizonyítványukat, mely a középiskolai beiratkozáshoz feltétlenül szükséges. A fenti időpontig minden iskolai eszközt, tankönyvet, szekrénykulcsot le kell adniuk a végzős diákoknak.

A többi évfolyamok tanulói idén az év végi bizonyítványt online formában, a KRÉTA naplón keresztül kapják meg. Kiváló tanulóink jutalmazására, a bizonyítványok személyes átvételére augusztusban, a tanévnyitó ünnepséget követően kerül sor.

 

A könyvtári tankönyveket, kikölcsönzött könyveket tanulóink az osztályfőnökök által megadott időpontban adhatják le iskolánkban.

A kölcsönzött tableteket egyéb eszközöket kérjük, legkésőbb 2020. június 15-ig juttassák vissza intézményünkbe.

Az épületben maradt tanulói felszereléseket, ruházatot a tankönyvek leadásakor vihetik haza a gyermekek.

Felső tagozatos tanulóinkat kérjük, a tankönyvek leadását követően ürítsék ki a tanulói szekrényeket és a zárban elhelyezve hagyják a szekrény kulcsát.

 

Iskolánk, 2020. június 26-ig az előre jelzett igények szerint gyermekfelügyeletet biztosít tanulóink számára.

 

Az iskola vezetősége

 

TRIANON 100

A szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium két tanára a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján a járványhelyzethez és a távoktatáshoz igazodva egy olyan szabadulószobát tervezett, amely nem csak a diákok, de a nagyközönség számára is elérhető.

https://view.genial.ly/5ed38a7e9be45e112004e1b3/game-breakout-trianon100public

Köszönjük a munkájukat!

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRA

1920. június 4. – 2020. június 4.: Trianon 100

 Az I. világháborúba Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, Németországgal szövetségben lépett be, a központi hatalmak oldalán. A Monarchiát határoló államok már a háború idején az antanthoz történő csatlakozás fejében a Monarchiával, illetve Magyarországgal szembeni területi követeléseik teljesítését, és saját nemzetállamuk létrehozását kérték a nagyhatalmaktól.

A világháború 1918-as befejezése a központi hatalmak, így a Monarchia vereségét hozta.

  1. június 4-én, vagyis ma 100 éve a Versailles melletti Nagy-Trianon palotában aláírták az első világháborút Magyarország számára lezáró békét. Az okmány szentesítette az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését, valamint a történelmi Magyarország felbomlását.

A békeszerződések pontjainak megbeszélésére a vesztes államokat, így Magyarországot sem hívták meg, az már aláírásra készen várta a kormány által erre az alkalomra kinevezett két minisztert, mert nagynevű, komoly politikusok nem voltak hajlandók nevüket adni az ország feldarabolásához.

– A trianoni békediktátummal Magyarország területének több mint kétharmad részét vesztette el, nagysága 282 870 km²-ről  93 963 km²-re csökkent.

– Magyarország 18 264 533 lakosából 7 980 143 maradt.

– A Kárpát-medencei magyarság 32,5%-a, tehát minden harmadik magyar került a trianoni határokon túlra. A döntéssel színtiszta, ill. többségében magyarok által lakott területeket is elcsatoltak

– Magyarország elveszítette bányáinak és erdeinek nagy részét, valamint mezőgazdasági termékeinek piacát.

– A határvonal utakat, vasutakat, településeket, családokat vágott ketté.

 A békeszerződés aláírásáról mint nemzeti gyásznapról, így írt a korabeli tudósító:

„A budapesti templomokban megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették: ma délután 4 óra 30 perckor írták alá a Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt.

Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt, kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tették véreink közül sok millió hű és becsületes embert.

A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen.”

 

 A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

 

Teleki Pál  földrajztudós, politikus  korabeli szavai:
„Magyarságunk bennünket összekapcsol. Minket nem szavak, nem jelszavak, nem jelvények, nem mivoltunknak mesterséges üres definíciói kapcsolnak össze, hanem nemzedékek öntudata, akarata és hagyományai….”

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpOCTHM0LSA

QR Code Business Card