2020. április archívum

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2020/21-es tanévben is lehetőségük van választani, hogy gyermekük etika(erkölcstan) vagy hit és erkölcstan oktatásban vegyen részt.

A hit és erkölcstan oktatását végző egyházi jogi személy: Magyar Katolikus Egyház (római katolikus hitoktatás), székhely, feladatellátási hely szerint illetékes képviselő neve és címe: Sutka István plébános Sándorfalva, Szabadság tér 4.

 

Az etika oktatását intézményünk etika szakos tanárai, vagy az osztálytanítók, a hit és erkölcstan oktatását pedig hitoktatók végzik a sándorfalvi plébánián.

 

Az előző évekhez hasonlóan május 20-ig tudnak nyilatkozni, hogy változtatni szeretnének-e gyermekük oktatásán. Csak változtatás esetén kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot juttassák vissza iskolánk titkárságára. Amennyiben a nyomtatást nem tudják megoldani, a titkárságon lehet kérni nyomtatványt.

 

Czibuláné Arany Szabó Ágnes
tagintézmény-vezető

Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassák el!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Ezek alapján a szülőknek lehetőségük van arra, hogy személyes megjelenés nélkül, elektronikus úton küldjék be gyermekük adatait a beiratkozással érintett általános iskolába és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát a 2020/2021. tanév első napján mutassák be.

 

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás két szakaszban valósul meg, iskolánkban a beiratkozásra a második szakaszban van lehetőség.

 

Amennyiben gyermeküket hozzánk, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolájába szeretnék beíratni, azaz a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába (sándorfalvi állandó lakcím, vagy sándorfalvi tartózkodási cím), akkor ez esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Ezután a szülőknek csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Ekkor fogadjuk azoknak a szülőknek a jelentkezési szándékát is, akik lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerint nem sándorfalviak.

 

Ha az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020.04.28-tól2020.05.15.-ig munkanapokon van lehetőség előzetes időpont egyeztetés után.

 

Időpontot kérni április 27-től a  62/572 090 telefonszámon lehet.

Ugyanakkor, amennyiben módjában áll, válassza az online ügyintézést, amelyhez telefonos segítséget is tudunk nyújtani.

Az online KRÉTA felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt, Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A beiratkozásnak nem feltétele, de ha gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, rendelkeznek szakértői véleménnyel vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozattal, kérjük, azt is hozzák el.

 Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

 

Az iskola vezetősége

 

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021. tanévre

 

Kedves Szülők!

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások a következőképpen lehetségesek:

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.

Az iskolánk felvételi körzete Sándorfalva teljes közigazgatási területe.

2. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon 2020. április 24-ig fogadjuk. Az elektronikus beiratkozást kérjük, lehetőleg a KRÉTA felület segítségével bonyolítsuk le.

 

Segítség a KRÉTA felület használatához

Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszerhez már van belépési azonosítója:

1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!

(Felhasználónév: a gyermek oktatási azonosítója, amely 7-tel kezdődik, és 11 számjegyű, szerepel a diákigazolványon is, de nem egyezik meg a diákigazolvány számával, a jelszó pedig a gyermek születési dátuma a következő módon: XXXX-XX-XX – pl.: 2007-01-06)

  2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

  3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

  4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben NINCS az iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

  1.   Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalt!
  2.   Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! Jobbra fent “Bejelentkezés” gombra kattintva.
  3.   Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
  4.   Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
  5.   A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

 

A KRÉTA felületen történő beiratkozás technikai részleteihez segítség:

https://youtu.be/qHTwy-h2o6E

 https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

További információ iskolánk telefonszámán a 62/572-090-es telefonszámon
hétfőtől csütörtökig 8-17,
pénteken 8-14 óráig,
vagy e-mailben a titkar.psi@gmail.com,
vagy a cza@sztejki.hu  címen kérhető.

Tisztelettel:

Czibuláné Arany Szabó Ágnes

tagintézmény-vezető

QR Code Business Card