Talált tárgyak
Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
Naptár
2019. november
h k s c p s v
« okt    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

A(z) ‘Könyvtári infók’ kategoria archívuma

Szeged, a 300 éve önálló város

Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő

„ A szó elszáll, az írás megmarad”

Szegeden a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola ebben az évben is megrendezte 5-6. osztályosok számára „A szó elszáll, az írás megmarad” címmel tankerületi könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőjét. Az idei verseny kettős évfordulóhoz kötődött: kétszáz éve nyerte vissza Szeged szabad városi rangját, és száznegyven éve pusztította el a települést szinte teljes egészében a Tisza. A verseny  a Szeged, a 300 éve önálló város címet kapta.

A vetélkedő első fordulójaként március 28-án a vetélkedő csapatok a Somogyi-könyvtár szervezésében részt vettek a szegedi nagy árvízről szóló Krimi városnézésen.

A második fordulóra, a döntőre május 15-én a gyakorló iskola könyvtárában került sor. A verseny forrás- és könyvtárhasználaton alapult. Magyar és idegen szavak jelentését, szinonimáit, szólásokat és közmondásokat, ismereteket gyűjtöttünk össze kézikönyvekből, térképekről, kronológiákból.  Internetes kereséssel információkat kerestünk.

 Az olvasásra, kutatásra, felkészülésre fordított idő, szorgalom megérdemelt eredményeképpen negyedik helyezést értünk el!

Gratulálunk! Csapatunk tagjai: Bihaly Nikolett, György Lola, Mári Anasztázia, Vízvári Gréta 6. d osztályos tanulók.

Köszönjük a pedagógusok, szülők segítségét!

Sándorfalva, 2019. május 31.

Szántóné Somogyi Katalin

könyvtárostanár

Könyv és könyvtárhasználati verseny 2019.04.16

 

Iskolánk 4.c osztályos csapata (Halász Ádám, Kóbori-Kovács Lara, Kuna Előd, Szecsődi Dóra) 5. helyezést ért el a Béke utcai Általános Iskolában megrendezett vetélkedőn.

Iskolánk csapata I. helyezést ért el Radnóti Miklós tiszteletére rendezett tankerületi könyv és könyvtár használati versenyen.

Karácsonyi témával foglakozó könyveket vagy egyéb könyveket is lehet kölcsönözni.

Receptek, mesék, versek, hagyományok, klasszikus vagy modern Karácsonyi könyvek közül is lehet választani.


„… ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot…”

 (Babits Mihály)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára. A vetélkedő témája Babits Mihály élete és költészete volt. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban illusztrációt készí­tett „Mirtuszok” nevű csa­pa­tunk Babits Mihály Messze, messze című verséhez Balogh Orsolya tanárnő irá­nyí­tá­sával.

A máso­dik for­du­lóra 2018. ápri­lis 12-​​én került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte az olvasás, a könyvtárhasználat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes felada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Babits Mihály életét, műveit.  A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­hoz szük­ség volt a pon­tos, biz­tos szó­tár­hasz­ná­latra, a csapattagok együttműködésére és a jó kommunikációra. A csapatok Babits Mihály verseinek elmondásával örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget.

Isko­lánk 8. c osz­tá­lyos csa­pata (Bálint Laura, Darázs Marietta, Domonkos Katica, Varga Éva) a nemes vetélkedésben 2. helye­zést ért el. Köszön­jük Balogh Orsolya tanárnő, a kol­lé­gák, az iskolavezetés és a szülők segít­sé­gét a fel­ké­szü­lés­ben.

Szán­tóné Somo­gyi Katalin
könyv­tá­ros­ta­nár

Várlak az iskolakönyvtárban!

 

 

 

Kölcsönzési idő

                         Hétfő                       9 00 – 15 00

                         Kedd                      12 00 – 16 00

                         Szerda                    10 00 – 13 00

                         Csütörtök                9 00 – 13 00

                         Péntek                    11 00 – 14 00

 

 

Sándorfalva, 2017. szeptember 07.

 

Szántóné Somogyi Katalin

könyvtárostanár

QR Code Business Card