A(z) ‘Közzétételi lista’ kategoria archívuma

Közzétételi lista

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,
 3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 6. az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 7. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai,
 8. szervezeti és működési szabályzat
 9. házirend
 10. pedagógiai program
 11. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 12. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 13. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 14. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 15. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 16. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 17. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
 18. a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 19. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

Országos kompetencia mérés

NETFIT

TelephelyiOsszefoglalo_200909_11_OKM2019
TelephelyiAllapot_200909_11_OKM2019
Telephelyi_200909_11_AltIsk_08_OKM2019
Telephelyi_200909_11_AltIsk_06_OKM2019

TelephelyiOsszefoglalo_200909_11_OKM2018
TelephelyiAllapot_200909_11_OKM2018
Telephelyi_200909_11_AltIsk_08_OKM2018
Telephelyi_200909_11_AltIsk_06_OKM2018

TelephelyiOsszefoglalo_200909_11_OKM2017

TelephelyiAllapot_200909_11_OKM2017

Telephelyi_200909_11_AltIsk_08_OKM2017

Telephelyi_200909_11_AltIsk_06_OKM2017

TelephelyiOsszefoglalo_200909_11_OKM2016
TelephelyiAllapot_200909_11_OKM2016
Telephelyi_200909_11_AltIsk_08_OKM2016
Telephelyi_200909_11_AltIsk_06_OKM2016

TelephelyiAllapot_200909_11_OKM2015
Telephelyi_200909_11_AltIsk_08_OKM2015
Telephelyi_200909_11_AltIsk_06_OKM2015
TelephelyiOsszefoglalo_200909_11_OKM2015

QR Code Business Card