A(z) ‘Beiratkozás’ kategoria archívuma

Beiratkozás a 2021/2022. tanévre  

 1. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség a szülő részére a KRÉTA felületén keresztül, és 16-án éjfélig van lehetőség a beiratkozás rögzítésre!

Segítség a KRÉTA felület használatához

Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszerhez már van belépési azonosítója:

Gondviselői azonosító:

A gyermek 11 jegyű oktatási azonosító száma és után írt G01 (vagy G02).

A jelszó változatlanul a gyermek születési adataiból áll, a szokásos módon.

 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben NINCS az iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! Jobbra fent “Bejelentkezés” gombra kattintva.
 3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából   iskolánkat!

A KRÉTA felületen történő beiratkozás technikai részleteihez segítség:

https://youtu.be/qHTwy-h2o6E

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

További információ iskolánk telefonszámán a 62/572-090-es telefonszámon munkanapokon 8:00-15:00-ig, vagy emailen a titkar.psi@gmail.com,  pallavicini.ig@gmail.com  címen kérhető.

Tisztelettel:

Czibuláné Arany Szabó Ágnes

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

 Online, KRÉTA rendszeren keresztüli beiratkozásnál a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf. formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező dokumentumot elegendő 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában

 

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

 

Április 13-án és 14-én telefonon időpontot kell kérni a titkárságon (62/ 572-090) a személyes beiratkozáshoz ,ahol 15 perces időbeosztásokat tartunk.

Maszkhasználat, fertőtlenítés, távolságtartás – természetesen – kötelező.

A szükséges eredeti dokumentumok:

 • személyi igazolvány/útlevél, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya

 

Mindkét szülő jelenléte és aláírása szükséges a beiratáshoz.

Amennyiben csak egyik szülő a gondviselő, erről nyiatkozni kell és az erről szóló dokumentumot is be kell mutatni.

 

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Szegedi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

 

Kedves Szülők!

Iskolánk az alábbi játékos suliváróval kedveskedik leendő elsőseinek.

 

Kedves Gyerekek! Kedves Leendő Elsősök!
Már nagyon várunk Benneteket az iskolában, sokat gondolunk Rátok. Van kedvetek velünk játszani? Sajnos egyelőre személyesen nem találkozhatunk, de az interneten minden nap játszhatunk egyet. Jó mulatást!

 

 

Tájékoztatás a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassák el!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Ezek alapján a szülőknek lehetőségük van arra, hogy személyes megjelenés nélkül, elektronikus úton küldjék be gyermekük adatait a beiratkozással érintett általános iskolába és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányát a 2020/2021. tanév első napján mutassák be.

 

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozás két szakaszban valósul meg, iskolánkban a beiratkozásra a második szakaszban van lehetőség.

 

Amennyiben gyermeküket hozzánk, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolájába szeretnék beíratni, azaz a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába (sándorfalvi állandó lakcím, vagy sándorfalvi tartózkodási cím), akkor ez esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Ezután a szülőknek csak egy megerősítést kell küldeniük a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között. https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Ekkor fogadjuk azoknak a szülőknek a jelentkezési szándékát is, akik lakóhely/életvitelszerű tartózkodási hely szerint nem sándorfalviak.

 

Ha az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020.04.28-tól2020.05.15.-ig munkanapokon van lehetőség előzetes időpont egyeztetés után.

 

Időpontot kérni április 27-től a  62/572 090 telefonszámon lehet.

Ugyanakkor, amennyiben módjában áll, válassza az online ügyintézést, amelyhez telefonos segítséget is tudunk nyújtani.

Az online KRÉTA felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt, Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A beiratkozásnak nem feltétele, de ha gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, rendelkeznek szakértői véleménnyel vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozattal, kérjük, azt is hozzák el.

 Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

 

Az iskola vezetősége

 

QR Code Business Card