A(z) ‘Iskolai programok’ kategoria archívuma

Erdei iskola Kisinócon

Ebben a tanévben is erdei iskolai programon vettek részt a 6. évfolyam tanulói.

A festői szépségű Börzsöny hegység egyik legrégebbi tradicionális turistaházában, Kisinócon töltöttek a gyerekek és osztályfőnökeik feledhetetlen 4 napot.

A csendes, családias környezetben, erdővel és patakokkal szegélyezett tábor kiváló alkalmat teremtett a programok megvalósításához: tanösvényi túra a Börzsöny növény- és állatvilágának megfigyelése, csermely mustra – vízvizsgálat, solymászat, térképismeret és kincskeresés, éjszakai túra, erdei vetélkedő és persze sok-sok játék.

Kísérő nevelők, az osztályfőnökök:

Sike Csabáné, Vizoviczkiné Patterman Ildikó, Udvardy Endre Ádám

A 4 napos program megvalósításához jelentős támogatást nyújtott Sándorfalva Város Önkormányzata és a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány.

 

 

A  MEDVE SZABADTÉRI MATEKVERSENY- en

 

Ebben a tanévben is nagy létszámmal vettek részt iskolánk tanulói.  Május 6-án került megrendezésre Szegeden, a Stefánián. Aki egy kicsit is szereti a matematikát, biztos hogy ott volt.

Ez a verseny nem egy hagyományos, teremben ülős megmérettetés. A csapatok a terepen állomások között vándorolnak és az ott kapott feladatokat próbálják megoldani,  majd a megoldás helyességétől függően továbbhaladnak egy újabb állomásra. Rossz válasz esetén mellékvágányra lehet kerülni. 

A cél a  furfangos észjárás , egy-egy jó ötlet  megtalálása és a legtöbb feladat helyes megoldása. A  közös gondolkodás előnyeit kihasználva kreatív megoldások születnek. A csapatmunkában megvalósul a kooperatív gondolkodás, közösségteremtés és élvezetesebb az időtöltés. Itt mindenki részesül sikerélményben.

A versenyen 6 kategóriában mérhetik össze tudásukat a résztvevők. Medvebocs (5-6. évf.), Kismedve (7-8. évf.). A diákok háromfős csapatokban indulhatnak.  Az eredményeket utilapukon gyűjtik, ami végül majd  lehet bronz-, ezüst- és aranymedve fokozat.

Tanulóink mindegyike elért egy rangot. Legsikeresebb csapatunk tagjai a Kismedve kategóriában: Forgó Ábel, Jenei Bence, Sigmond György.

Ők 117 csapatból a 28. helyezést érték el. A 29 helyezett Bozsó Angie, Gyöngyösi Réka

Medvebocsaink legjobbjai a 146 csapatból az első felében végeztek és elérték az ezüstmedve fokozatot.

A rendezvényen nagy hangsúlyt kap a mozgásban gazdag életmód népszerűsítése.

Érdekességként minden csapat mozgását mérik a verseny során. A legtöbbet gyalogolt bocsaink több,  mint 6 km-t tettek meg fejenként a feladatmegoldások ideje alatt.

 A sok gondolkodás, a friss levegő, a mozgás mindenkit kellemesen kifárasztott.

 Reméljük mindenki jól érezte magát és jövőre is indulunk a Medvén!

Gratulálunk a résztvevőknek!

Ambrus Jánosné

Cindel-Magyar Aletta

Gózon Anett

Nagy M. Ágnes

 

LOOP VIDEO és a fenntarthatóság

Áprilisban a VODAFONE egy érdekes feladattal kereste meg a DIP (Digitális Iskolai Program) iskoláit. Készítsünk Loop videokat!

A fiatalok körében nagyon népszerű alkalmazás, a Loop video-val vicces animációkat készíthetünk, amikkel a fotónál jobban, de a videónál kevésbé hatékony módon lehet megörökíteni a pillanatot.

Ezen alkalmazás segítségével, a Föld világnapja alkalmából készíthettek a gyerekek tíz darab Loop videót, amellyel bemutatják, hogy milyen lépéseket tesznek a Föld megóvásáért.

A jelenetek a 8. a osztály tanulóinak aktív közreműködésével készültek, a készítő-kivitelező Budai Richárd és Lázár Péter volt!

 

Liebszter Ildikó

osztályfőnök

„Állati bölcsességek”az iskolánkban

 

Iskolánk több éve jól működő kapcsolatot ápol a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvánnyal.

Az Alapítvány egy pályázati program keretén belül ebben a tanévben a 4. osztályos tanulók szemléletformálását tűzte ki célul. A tanév során a gyerekek a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség „Állati bölcsességek” című oktatóanyagát dolgozták fel tanítási órákon (matematika, magyar, környezetismeret) tanítóik irányításával. A tanév végéhez közeledve megírták a tanulók a tudászáró nagyteszt feladatait, valamint készítettek egy-egy rajzot a tanév során tanultakhoz kapcsolódóan. Az értékelést követően az Alapítvány képviselői átadták a legjobban teljesítő diákoknak az ajándékaikat. Úgy gondolom, az évfolyam minden tanulója győztese volt ennek a programnak, hiszen a tanév során a gyerekek játékos formában jutottak új ismeretekhez, a már meglevő ismereteiket bővíthették és saját, állatokhoz kapcsolódó élményeiket is átadhattak egymásnak.

Az Alapítvány záró programja egy interaktív kutyás bemutató volt, amelyen minden 4. osztályos tanuló részt vett.

„… ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot…”

 (Babits Mihály)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára. A vetélkedő témája Babits Mihály élete és költészete volt. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban illusztrációt készí­tett „Mirtuszok” nevű csa­pa­tunk Babits Mihály Messze, messze című verséhez Balogh Orsolya tanárnő irá­nyí­tá­sával.

A máso­dik for­du­lóra 2018. ápri­lis 12-​​én került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte az olvasás, a könyvtárhasználat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes felada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Babits Mihály életét, műveit.  A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­hoz szük­ség volt a pon­tos, biz­tos szó­tár­hasz­ná­latra, a csapattagok együttműködésére és a jó kommunikációra. A csapatok Babits Mihály verseinek elmondásával örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget.

Isko­lánk 8. c osz­tá­lyos csa­pata (Bálint Laura, Darázs Marietta, Domonkos Katica, Varga Éva) a nemes vetélkedésben 2. helye­zést ért el. Köszön­jük Balogh Orsolya tanárnő, a kol­lé­gák, az iskolavezetés és a szülők segít­sé­gét a fel­ké­szü­lés­ben.

Szán­tóné Somo­gyi Katalin
könyv­tá­ros­ta­nár

Kistérségi Háztartástan Verseny

2018.április 18-n került megrendezésre a verseny az iskolánk technika konyhájában! A rendezvényen a hagyományokhoz híven 7-8.osztályos tanulók (lányok,fiúk) vettek részt.

Iskolánkat 8.a,8.b osztályok egy-egy 3fős csapattal, 8.c osztály kettő csapattal nevetett be, valamint 7.a és a7.c osztály egy-egy csapattal versenyzett. A szegedi Weöres Sándor Iskola és a Szatymazi iskola szintén egy-egy csapattal képviseltették magukat.

A szokásos módon iskolánk igazgatója nyitotta meg a versenyt, azután nagyon színvonalasan oldották meg a tanulók a feladatokat, mely étlapot (Suli büfé –egészséges táplálkozás címmel), terítést, totót és ételkészítést tartalmazott. A menü, pedig amit elkészítettek-falatka szendvics, képviselőfánk és alma lé koktél volt. A zsűri hosszas kóstolás és értékelés után hozta meg a döntést, így a Szatymazi iskola végzett az első helyen,majd iskolánk 8.c 8.a és 8.b osztályos csapatai fej- fej mellett végeztek a 2.és 3.helyen.Az oklevelek és  ajándékok átvétele után vidáman falatoztak a versenyző gyerekek.

Köszönjük a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány támogatását és a zsűri szakmai értékelését, melyből sokat tanulhattak a tanulók!

Sike Csabáné

technika tanárnő

QR Code Business Card