Visszaszámláló
  Keresés
  Könyvtár
  Naptár
  2015. március
  H K S C P S V
  « feb    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
  Véletlenek
  dsc08866
  Időjárás
  Sándorfalva
  2015. március 7. szombat, 05:19
  Tiszta
  Tiszta
  0°C
  Hő-érzet: -5°C
  Szelek: 14 km/h NNE
  Előjelzés 2015. március 7. szombat
  nappal
  Változó felhőzet
  Változó felhőzet
  9°C
  Szelek: 14 km/h NNE
  éjszaka
  Tiszta
  -2°C
  Szelek: 7 km/h NNE
  More forecast...
   
  Ma 2015. 3. 7, szombat, Tamás napja van. Holnap Zoltán napja lesz.

  További raj­zos sikerek

  A deszki  Zol­tánfy Ist­ván Álta­lá­nos Iskola „Álmod­tam egy  vilá­got” rajz­pá­lyá­za­tára isko­lánk tanu­lói sok szép alko­tás­sal neveztek.

  Akik­nek sike­rült az „álmuk­kal” elva­rá­zsolni a szak­mai zsűrit:

  1–2. évfo­lyam díjazottjai:

  1. hely    Sár­in­ger Kor­nél 2.A
  2. hely    Pataki Mar­cell 1.B

  3–4. évfo­lyam  díjazottjai:

  1. hely    Vilmá­nyi Niko­lett 4.A
  2. hely    Raj­tik Bog­lárka Virág 4.A
  3. hely    Rác­al­mási József Attila   4.A

  Fel­ké­szítő nevelők: Török Zsu­zsanna, Liebsz­ter Ildikó

  Gra­tu­lá­lunk a nyer­te­sek­nek!

   

  Egy kis őszi kirándulás

   Az 1.c tanulói  Az 1.d tanulói

  Köszö­net Gémes József­nek a belépőkért!

  Ismét szép ered­ményt ért el egy tanulónk

  Gene­rali a Biz­ton­sá­gért Ala­pít­vány „Éljünk egész­sé­ge­sen” orszá­gos rajz­pá­lyá­za­tán Rovó Van­essza 4.a osz­tá­lyos tanuló rajza beke­rült a leg­job­bak közé, jutalma egy 25.000 Ft értékű aján­dék­utal­vány.
  Gra­tu­lá­lunk!
  Fel­ké­szítő nevelő: Liebsz­ter Ildikó

  ScanImage001 SL272832-1

  Figye­lem! Változás!

  Ebéd­le­mon­dás:

  Háriné Melinda

  30/​401‑8261

  2013.11.08-tól leg­alább egy hétig

  mitsportoljak

  Az Egész­ség­hét prog­ramja
  novem­ber 18–22.

  HÉTFŐ

  7.30–7.45 ZENÉS REG­GELI TORNA

  • 1–8. osz­tá­lyok

  KEDD

  9.00–12.00 TOLE­RAN­CIA NAP

  • 8. évfo­lyam  — Föld­rajz terem, Bio­ló­gia terem, Tornaterem

  15.00–16.00 UTCAI FUTÁS

  • 5–8. évfo­lyam– Futó­ver­seny a műfü­ves pályán

  SZERDA

  ALMA­NAP

  • Min­den tanuló ehet egy almátgyumi

  EGÉSZ­SÉG ELŐADÁS

  • 1–2.,3–4. évfo­lyam — Tornaterem

  CSÜ­TÖR­TÖK

  7.30–7.45 ZENÉS REG­GELI TORNA

  • 1–8. osz­tá­lyok

  14.30–16.0o KÉT KERÉK­KEL TÖBB

  • Kerék­pá­ro­zás a Nádas-​​tóhoz

  SZERET-​​NEM SZERET

  • Fel­vi­lá­go­sító előa­dás   7. évfolyamon

   PÉNTEK

  7.30–7.45 REG­GELI TORNA

  • 1–8. osz­tá­lyok

   

  EGÉSZ  HÉTEN  EGÉSZSÉG

  • EGÉSZ­SÉ­GÜNKRE — Játé­kos fog­lal­ko­zá­sok 1–4. évfolyamon
  • REND­HA­GYÓ BIO­LÓ­GIA ÓRA — 6. évfolyamon
  • EGÉSZSÉG-​​OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA — 5. évfolyamon
  • MOZOGNI – rajz­pá­lyá­zat — 1–8. évfolyamon

  Ese­mény­nap­tár
  2013. november

  idő

  ese­mény

  felelős

  nap

  óra

  4. hétfő

  Őszi szü­net utáni első taní­tási nap

  A hét hétfő

  5. kedd 1500

  Drog pre­ven­ció
  előa­dás
  Dr. Zacher Gábor

  Nóg­rádi Erika
  7. csü­tör­tök

  Kirán­du­lás a Vadas­parkba
  (1. osztályok)

  osz­tályfő­nö­kök
  8. pén­tek 1400

  Egész­sé­ges életmód”

  Játé­kos vetél­kedő a felső tago­zat részére

  Dr. Fényesné Kalu­gyer Katalin
  11. hétfő 1400

  Mese– és pró­za­mondó ver­seny
  Isko­lai forduló

  Kovács Zol­tánné
  12. kedd 800

  Nyílt óra az 1.c-ben és 1.d-ben
  (1–2-3. óra)

  Finta Zsoltné
  Juhászné Szél Edit
  13. szerda 800

  Nyílt óra az 1.a-ban és 1.b-ben
  (1–2-3. óra)

  Kósa Lajosné
  Mol­nár Henriett
  14. csü­tör­tök 1400

  Mese– és pró­za­mondó verseny

  Kis­tér­ségi forduló

  Kovács Zol­tánné
  Alsós munkaközösség
  18–22.hétfő-péntek

  Egész­ség­hét

  Reál2 mun­ka­kö­zös­ség
  Tóthné Dékány Edit
  Feke­téné Szi­lasi Gizella
  Széll Bernadett
  19. kedd 1630–1730

  Foga­dó­óra

  22. pén­tek

  Kirán­du­lá­sok Buda­pestre
  (3.a, 3.b, 4.a és 6.a osztályok)

  Had­tör­té­neti Múzeum
  Köz­le­ke­dési Múzeum
  Cso­dák Palo­tája
  Fővá­rosi Nagycirkusz

  Ber­táné Takács Erika
  Kovács Zol­tánné
  Gémes Erzsé­bet
  Gémes Józsefné
  Udvardy Endre Ádám
  28. csü­tör­tök 1300

  Mese– és pró­za­mondó ver­seny
  Megyei forduló

  Kovács Zol­tánné
  Szer­ve­zés alatt: Láto­ga­tás az Ago­rába (Infor­ma­ti­kai Múzeum) Reál1 (Matematika-​​informatika) Munkaközösség

  Sán­dor­falva, 2013. októ­ber 28.

  Nóg­rádi Erika
  igaz­gató

  Moz­gal­mas a diákélet

  Kirán­du­lás a Vadasparkba Egy tök jó délután
  QR Code Business Card