Ma 2018. 5. 26, szombat, Fülöp napja van. Holnap Hella napja lesz.

 

LOOP VIDEO és a fenntarthatóság

Áprilisban a VODAFONE egy érdekes feladattal kereste meg a DIP (Digitális Iskolai Program) iskoláit. Készítsünk Loop videokat!

A fiatalok körében nagyon népszerű alkalmazás, a Loop video-val vicces animációkat készíthetünk, amikkel a fotónál jobban, de a videónál kevésbé hatékony módon lehet megörökíteni a pillanatot.

Ezen alkalmazás segítségével, a Föld világnapja alkalmából készíthettek a gyerekek tíz darab Loop videót, amellyel bemutatják, hogy milyen lépéseket tesznek a Föld megóvásáért.

A jelenetek a 8. a osztály tanulóinak aktív közreműködésével készültek, a készítő-kivitelező Budai Richárd és Lázár Péter volt!

 

Liebszter Ildikó

osztályfőnök

„Állati bölcsességek”az iskolánkban

 

Iskolánk több éve jól működő kapcsolatot ápol a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvánnyal.

Az Alapítvány egy pályázati program keretén belül ebben a tanévben a 4. osztályos tanulók szemléletformálását tűzte ki célul. A tanév során a gyerekek a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség „Állati bölcsességek” című oktatóanyagát dolgozták fel tanítási órákon (matematika, magyar, környezetismeret) tanítóik irányításával. A tanév végéhez közeledve megírták a tanulók a tudászáró nagyteszt feladatait, valamint készítettek egy-egy rajzot a tanév során tanultakhoz kapcsolódóan. Az értékelést követően az Alapítvány képviselői átadták a legjobban teljesítő diákoknak az ajándékaikat. Úgy gondolom, az évfolyam minden tanulója győztese volt ennek a programnak, hiszen a tanév során a gyerekek játékos formában jutottak új ismeretekhez, a már meglevő ismereteiket bővíthették és saját, állatokhoz kapcsolódó élményeiket is átadhattak egymásnak.

Az Alapítvány záró programja egy interaktív kutyás bemutató volt, amelyen minden 4. osztályos tanuló részt vett.

 

FIZIKA ÓRA A TUDÁSTÁRBAN

Április 27-én egy rendhagyó fizika órán vettek részt 7-es és 8-os diákjaink.

Egy pénteki délutánon ellátogatunk a szegedi tudástárba, az egykori fizika tanszékre. Mikor bementünk az épületbe először egy állatokkal kapcsolatos kiállítást nézhetünk meg. Ezután egy egyetemi tanárnő fénnyel kapcsolatos kísérleteket mutatott be nekünk. Megmutatta, hogy a 3 alapszínből ciánkék, magenta és citromsárga keveredik. Egy prizmán át a fehér fényt is darabjaira szedtünk. Elmondta, hogy mi is az a lézer és egy apró karcrácsos üvegen át, hogy is lehet a fényt meghajlítani. UV fény alatt megvizsgáltuk a magyar pénzeknek a biztonsági jelét, továbbá a magyar útlevélen megláttuk UV fényben a Szózat kottáját is. Ezek után egy hallgató légnyomással kísérletezett nekünk. Forraltunk vizet szobahőmérsékleten, mivel alacsony légnyomáson megváltozik a forráspontja.  Bemutatta, hogy ha alumínium lapot teszünk lelógva az asztal szélére rá pedig egy lapot és az asztalon lévő alumíniumra hirtelen ráütünk, nem mozdul a fém lap, mivel a légnyomás nehezedik rá. Elmondta nekünk érdekesség kép, ha egy autót ejtünk az alumínium lapra, akkor talán megmozdult volna. Lementünk ezután az udvarra és mesélt nekünk Torricelliről és a kísérleteiről, megismertette velünk Pascalt és a törvényeit.

Tisóczki Norbi 8.a osztályos tanuló

 

 

 

„… ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot…”

 (Babits Mihály)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára. A vetélkedő témája Babits Mihály élete és költészete volt. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban illusztrációt készí­tett „Mirtuszok” nevű csa­pa­tunk Babits Mihály Messze, messze című verséhez Balogh Orsolya tanárnő irá­nyí­tá­sával.

A máso­dik for­du­lóra 2018. ápri­lis 12-​​én került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte az olvasás, a könyvtárhasználat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes felada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Babits Mihály életét, műveit.  A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­hoz szük­ség volt a pon­tos, biz­tos szó­tár­hasz­ná­latra, a csapattagok együttműködésére és a jó kommunikációra. A csapatok Babits Mihály verseinek elmondásával örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget.

Isko­lánk 8. c osz­tá­lyos csa­pata (Bálint Laura, Darázs Marietta, Domonkos Katica, Varga Éva) a nemes vetélkedésben 2. helye­zést ért el. Köszön­jük Balogh Orsolya tanárnő, a kol­lé­gák, az iskolavezetés és a szülők segít­sé­gét a fel­ké­szü­lés­ben.

Szán­tóné Somo­gyi Katalin
könyv­tá­ros­ta­nár

Kistérségi Háztartástan Verseny

2018.április 18-n került megrendezésre a verseny az iskolánk technika konyhájában! A rendezvényen a hagyományokhoz híven 7-8.osztályos tanulók (lányok,fiúk) vettek részt.

Iskolánkat 8.a,8.b osztályok egy-egy 3fős csapattal, 8.c osztály kettő csapattal nevetett be, valamint 7.a és a7.c osztály egy-egy csapattal versenyzett. A szegedi Weöres Sándor Iskola és a Szatymazi iskola szintén egy-egy csapattal képviseltették magukat.

A szokásos módon iskolánk igazgatója nyitotta meg a versenyt, azután nagyon színvonalasan oldották meg a tanulók a feladatokat, mely étlapot (Suli büfé –egészséges táplálkozás címmel), terítést, totót és ételkészítést tartalmazott. A menü, pedig amit elkészítettek-falatka szendvics, képviselőfánk és alma lé koktél volt. A zsűri hosszas kóstolás és értékelés után hozta meg a döntést, így a Szatymazi iskola végzett az első helyen,majd iskolánk 8.c 8.a és 8.b osztályos csapatai fej- fej mellett végeztek a 2.és 3.helyen.Az oklevelek és  ajándékok átvétele után vidáman falatoztak a versenyző gyerekek.

Köszönjük a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány támogatását és a zsűri szakmai értékelését, melyből sokat tanulhattak a tanulók!

Sike Csabáné

technika tanárnő

Fenntarthatósági témahét / Föld heti programok

Föld napi programok a Füvészkertben  – „kukafestés” rajzpályázati felhívást követően a díjazott tanulók megfesthették a megálmodott terveiket.

Elemgyűjtés: használt elemek behozatala – szorgalmi jegyre váltása: természetismeret, biológia, fizika, földrajz és kémia tantárgyakból.

Természetfotó pályázat: saját fotók beküldése, megjelenés az iskolai honlapon.

Globális környezetvédelmi problémák feldolgozása 1-8. évfolyam, plakátkészítés:

  1. évfolyam: Védett állatok, növények
  2. évfolyam: Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás
  3. évfolyam: Hazánk nemzeti parkjai / Tájvédelmi körzet / Természetvédelmi terület
  4. évfolyam: Felelős állattartás – Tappancs Alapítvány éves programjának záró feladatsora
  5. évfolyam: Globális felmelegedés, ózonréteg elvékonyodása
  6. évfolyam: Tengerek, édesvizek szennyezése. Vízhiány, csökkenő édesvíz készlet.
  7. évfolyam: Éhségövezet – „elsivatagosodás” – túllegeltetés
  8. évfolyam: Ökológiai katasztrófák

„Légy kreatív!” – Tejes, joghurtos műanyag kupák (iskolatej akció) gyűjtése, egy heti műanyag adagból építkezés. Közös kiállítás az iskolai kézilabdapályán.

Tavaszi papírgyűjtési akció

Tappancs Állatvédő  Alapítvány  záró programja: interaktív kutyás bemutató az iskola tornatermében a 4. évfolyam tanulóinak.

Rendhagyó környezetismereti/természetismereti órák: tanulmányi kirándulás a Fehér-tóhoz

 

QR Code Business Card